ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 28/04/2564 – M (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 28 เม.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ส.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 28 เม.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ส.ค. 2564)


Date of Birth: April 28, 2021
Color: Red-White
Health: complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest pictures on August 3, 2021)

Scroll to Top