ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 19/12/2562 – M1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 19 ธ.ค. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 มี.ค. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 19 ธ.ค. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 มี.ค. 2563)


Date of Birth: December 19, 2019
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on March 15, 2020)

Scroll to Top