ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 14/09/2562 – M2 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 14 ก.ย. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 1 พ.ย. 2562)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 14 ก.ย. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 1 พ.ย. 2562)


Date of Birth: September 14, 2019
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest pictures on November 1, 2019)

Scroll to Top