ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 10/11/2562 – M1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 10 พ.ย. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 27 ธ.ค. 2562)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 10 พ.ย. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 27 ธ.ค. 2562)


Date of Birth: November 10, 2019
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest pictures on December 27, 2019)

Scroll to Top