ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 25/12/2562 – F (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 25 ธ.ค. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 ก.พ. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 25 ธ.ค. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 ก.พ. 2563)


Date of Birth: December 25, 2019
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Female
(Took the newest pictures on February 15, 2020)

Scroll to Top