ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 12/08/2565 – M2 (Reserved)

Reserved (จองแล้ว)

วันเกิด: 12 ส.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 21 ก.ย. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 12 ส.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 21 ก.ย. 2565)


Date of Birth: August 12, 2022
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on September 21, 2022)

Scroll to Top