ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 24/02/2563 – F1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 24 ก.พ. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 14 พ.ค. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 24 ก.พ. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 14 พ.ค. 2563)


Date of Birth: February 24, 2020
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Female
(Took the newest pictures on May 14, 2020)

Scroll to Top