ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 26/11/2562 – M1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 26 พ.ย. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 เม.ย. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 26 พ.ย. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 เม.ย. 2563)


Date of Birth: November 26, 2019
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest pictures on April 3, 2020)

Scroll to Top