ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 21/11/2564 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 21 พ.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้ 1(ขายแล้ว) / เมีย 1(ขายแล้ว)
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 23 ธ.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 21 พ.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้ 1(ขายแล้ว) / เมีย 1(ขายแล้ว)
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 23 ธ.ค. 2564)


Date of Birth: November 21, 2021
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: 1 Male(Sold) / 1 Female(Sold)
(Took the newest picture on December 23, 2021)

Scroll to Top