ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 10/06/2566 – M (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 10 มิ.ย. 2566
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 25 ก.ค. 2566)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 10 มิ.ย. 2566
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 25 ก.ค. 2566)


Date of Birth: June 10, 2023
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on July 25, 2023)

Scroll to Top