ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 5/10/2564 – M (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 5 ต.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ : ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ธ.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 5 ต.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ : ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ธ.ค. 2564)


Date of Birth: October 5, 2021
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on December 3, 2021)

Scroll to Top