ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 30/01/2565 – F2 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 30 ม.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 14 เม.ย. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 30 ม.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 14 เม.ย. 2565)


Date of Birth: January 30, 2022
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Female
(Took the newest picture on April 14, 2022)

Scroll to Top