ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 26/11/2564 – M (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 26 พ.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 25 ม.ค. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 26 พ.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 25 ม.ค. 2565)


Date of Birth: November 26, 2021
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest pictures on January 25, 2022)

Scroll to Top