ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 23/08/2563 – F (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 23 ส.ค. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 25 ต.ค. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 23 ส.ค. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 25 ต.ค. 2563)


Date of Birth: August 23, 2020
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Female
(Took the newest picture on October 25, 2020)

Scroll to Top