ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 22/12/2562 – M2 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 22 ธ.ค. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 ก.พ. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 22 ธ.ค. 2562
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 ก.พ. 2563)


Date of Birth: December 22, 2019
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest pictures on February 15, 2020)

Scroll to Top