ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 18/12/2564 – M (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 18 ธ.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 18 เม.ย. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 18 ธ.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 18 เม.ย. 2565)


Date of Birth: December 18, 2021
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on April 18, 2022)

Scroll to Top