ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 18/06/2565 – F1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 18 มิ.ย. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 7 ส.ค. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 18 มิ.ย. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 7 ส.ค. 2565)


Date of Birth: June 18, 2022
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Female
(Took the newest picture on August 7, 2022)

Scroll to Top