ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 16/08/2565 – F2 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 16 ส.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 21 ก.ย. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 16 ส.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 21 ก.ย. 2565)


Date of Birth: August 16, 2022
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Female
(Took the newest picture on September 21, 2022)

Scroll to Top