ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 9/09/2566 – M1 (Available Now)

Avaiable Now

วันเกิด: 9  ก.ย. 2566
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 3 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 พ.ย. 2566)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 9  ก.ย. 2566
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 3 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 พ.ย. 2566)


Date of Birth: September 9, 2023
Color: Red-White
Health: 3 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest pictures on November 3, 2023)

Scroll to Top