ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 18/11/2564 – M2 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 18 พ.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 มิ.ย. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 18 พ.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 มิ.ย. 2565)


Date of Birth: November 18, 2021
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on June 15, 2022)

Scroll to Top