ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 26/08/2566 – F1 (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 26 ส.ค. 2566
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 พ.ย. 2566)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 26 ส.ค. 2566
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 พ.ย. 2566)


Date of Birth: August 26, 2023
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Female
(Took the newest picture on November 3, 2023

Scroll to Top