ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 22/03/2565 – M (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 22 มี.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 2 ต.ค. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 22 มี.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ : ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 2 ต.ค. 2565)


Date of Birth: March 22, 2022
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on October  2, 2022)

Scroll to Top