ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 18/06/2565 – M (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 18 มิ.ย. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 7 ส.ค. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 18 มิ.ย. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 7 ส.ค. 2565)


Date of Birth: June 18, 2022
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on August 7, 2022)

Scroll to Top