ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 18/05/2564 – F1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 18 พ.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 24 ก.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 18 พ.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 24 ก.ค. 2564)


Date of Birth: May 18, 2021
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Female
(Took the newest picture on July 24, 2021)

Scroll to Top