ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 17/09/2564 – M1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 17 ก.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ธ.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 17 ก.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ธ.ค. 2564)


Date of Birth: September 17, 2021
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on December 3, 2021)

Scroll to Top