ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 16/06/2564 – M (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 16 มิ.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 5 ก.ย. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 16 มิ.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 5 ก.ย. 2564)


Date of Birth: June 16, 2021
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on September 5, 2021)

Scroll to Top