ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 16/06/2563 – M (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 16 มิ.ย. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ก.ย. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 16 มิ.ย. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ก.ย. 2563)


Date of Birth: June 16, 2020
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on September 3, 2020)

Scroll to Top