ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 13/04/2565 – M1 (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 13 เม.ย. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ก.ค. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 13 เม.ย. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ก.ค. 2565)


Date of Birth: April 13, 2022
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on July 3, 2022)

Scroll to Top