ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 12/10/2564 – M2 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 12 ต.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 21 ธ.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 12 ต.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 21 ธ.ค. 2564)


Date of Birth: October 12, 2021
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest pictures on December 21, 2021)

Scroll to Top