ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 12/08/2565 – M1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 12 ส.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 21 ก.ย. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 12 ส.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 21 ก.ย. 2565)


Date of Birth: August 12, 2022
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on September 21, 2022)

Scroll to Top