ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 10/10/2563 – M2 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 10 ต.ค. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ก.พ. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 10 ต.ค. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 3 ก.พ. 2564)


Date of Birth: October 10, 2020
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on February 3, 2021)

Scroll to Top