ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 9/05/2563 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 9 พ.ค. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้ 1(ขายแล้ว) / เมีย 1(ขายแล้ว)
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 24 มิ.ย. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 9 พ.ค. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้ 1(ขายแล้ว) / เมีย 1(ขายแล้ว)
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 24 มิ.ย. 2563)


Date of Birth: May 9, 2020
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: 1 Male(Sold) / 1 Female(Sold)
(Took the newest picture on June 24, 2020)

Scroll to Top