ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 20/07/2566 (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 20 ก.ค. 2566
สี: ขาว-แดง
เพศ: ผู้ 1 / เมีย 1
(ถ่ายรูปวันที่ 25 ก.ค. 2566)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 20 ก.ค. 2566
สี: ขาว-แดง
เพศ: ผู้ 1 / เมีย 1
(ถ่ายรูปวันที่ 25 ก.ค. 2566)


Date of Birth: July 20, 2023
Color: Red-White
Sex: 1 Male / 1 Female
(Took pictures on July 25, 2023)

Scroll to Top