ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 28/12/2563 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 28 ธ.ค. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 6 มี.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 28 ธ.ค. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 6 มี.ค. 2564)


Date of Birth: December 28, 2020
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on March 6, 2021)

Scroll to Top