ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 8/11/2563 – M (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 8 พ.ย. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 ม.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 8 พ.ย. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 1 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 ม.ค. 2564)


Date of Birth: November 8, 2020
Color: Red-White
Health: 1 time of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on January 15, 2021)

Scroll to Top