ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 4/03/2565 – M (Available Now)

 Available Now

วันเกิด: 4 มี.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 22 มิ.ย. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 4 มี.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 22 มิ.ย. 2565)


Date of Birth: March 4, 2022
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on June 22, 2022)

Scroll to Top