ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 29/07/2564 – M (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 29 ก.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 6 ธ.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 29 ก.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 6 ธ.ค. 2564)


Date of Birth: July 29, 2021
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Male
(Took the newest picture on December 6, 2021)

Scroll to Top