ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 17/09/2564 – F1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 17 ก.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 ธ.ค. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 17 ก.ย. 2564
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีนครบแล้วในปีแรก
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 15 ธ.ค. 2564)


Date of Birth: September 17, 2021
Color: Red-White
Health: Complete vaccination in the first year
Sex: Female
(Took the newest picture on December 15, 2021)

Scroll to Top