ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 14/11/2565 – F1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 14 พ.ย. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 2 ม.ค. 2566)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 14 พ.ย. 2565
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 2 ม.ค. 2566)


Date of Birth: November 14, 2022
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Female
(Took the newest picture on January 2, 2023)

Scroll to Top