ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 14/09/2563 – M1 (Sold)

Sold (ขายแล้ว)

วันเกิด: 14 ก.ย. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 14 ก.ย. 2563
สี: ขาว-แดง
สุขภาพ: ทำวัคซีน+ถ่ายพยาธิแล้ว 2 ครั้ง
เพศ: ผู้
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2563)


Date of Birth: September 14, 2020
Color: Red-White
Health: 2 times of Vaccination+Dewormed
Sex: Male
(Took the newest picture on December 1, 2020)

Scroll to Top