ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 1/09/2566 (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 1 ก.ย. 2566
สี: ขาว-แดง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปวันที่ 26 ก.ย. 2566)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 1 ก.ย. 2566
สี: ขาว-แดง
เพศ: เมีย
(ถ่ายรูปวันที่ 26 ก.ย. 2566)


Date of Birth: September 1, 2023
Color: Red-White
Sex: Female
(Took pictures on September 26, 2023)

Scroll to Top