ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 5/10/2564 (Reserved)

Reserved (จองแล้ว)

วันเกิด: 5 ต.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
เพศ: ผู้ 1(จองแล้ว) / เมีย 1(จองแล้ว)
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 10 พ.ย. 2564)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 5 ต.ค. 2564
สี: ขาว-แดง
เพศ: ผู้ 1(จองแล้ว) / เมีย 1(จองแล้ว)
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 10 พ.ย. 2564)


Date of Birth: October 5, 2021
Color: Red-White
Sex: 1 Male(Reserved) / 1 Female(Reserved)
(Took the newest picture on November 10, 2021)

มีบริการส่งลูกสุนัขทางเครื่องบินค่ะ

Scroll to Top