ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 16/06/2563 (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 16 มิ.ย. 2563
สี: ขาว-แดง
เพศ: ผู้ 1(จองแล้ว) / เมีย 2
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 28 มิ.ย. 2563)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 16 มิ.ย. 2563
สี: ขาว-แดง
เพศ: ผู้ 1(จองแล้ว) / เมีย 2
(ถ่ายรูปล่าสุดวันที่ 28 มิ.ย. 2563)


Date of Birth: June 16, 2020
Color: Red-White
Sex: 1 Male(Reserved) / 2 Females
(Took the newest pictures on June 28, 2020)

มีบริการส่งลูกสุนัขทางเครื่องบินค่ะ

Scroll to Top