ลูกสุนัขชิสุเกิดวันที่ 12/08/2565 (Available Now)

Available Now

วันเกิด: 12 ส.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
เพศ: ผู้ 2(จองแล้ว M1, M2) / เมีย 2(จองแล้ว F1)
(ถ่ายรูปวันที่ 23 ส.ค. 2565)

หมวดหมู่:

วันเกิด: 12 ส.ค. 2565
สี: ขาว-แดง
เพศ: ผู้ 2(จองแล้ว M1, M2)/ เมีย 2(จองแล้ว F1)
(ถ่ายรูปวันที่ 23 ส.ค. 2565)


Date of Birth: August 12, 2022
Color: Red-White
Sex: 2 Males(Reserved on M1, M2) / 2 Females(Reserved on F1)
(Took the pictures on August 23, 2022)

Scroll to Top